INFO
TEADMISEKS UUTE ÕPILASTE VANEMATELE

K 30. AUGUSTIL 2017 KELL 18.00 TOIMUB EEL- JA 1. KLASSI LASTEVANEMATE KOOSOLEK

MUUSIKAKOOLI TUNNIPLAAN AVALDATAKSE ALGKOOLI JA GÜMNAASIUMI TUNNIPLAANI SELGUMISEL

EELKLASS
1. SANDER BAŠKIROV
2. REMI KRUUSEMENT
3. MART LUBI
4. TIIA YUEJYE PECHTER
5. VIRA MARGARETA SAAR

KLAVER
1. GRETE KALDA
2. GRETELIIS KARTAU
3. PIHEL KASEMETS
4. KAREL KEIS
5. GRETTEL KIROTAR
6. LAURA KORBERG
7. HENRI NÕU
8. LIISA MARIA RANDOJA
9. RASMUS ROSENBERG
10. HELEEN SÜTT
11. CRISTIIN-HELEEN TÄHEPÕLD

AKORDION
1. ANNA KIIKER

VIIUL
1. HELEN JÜRIMAA
2. EMMA KIIKER
3. PIRJO LEE
4. MIA NISU
5. GERLI NUUTER
6. NOOMI AMANDA SAAR

KITARR
1. BETTI EELMÄE
2. LOVIISA KORBERG
3. SANDRA LIMBERG
4. JASPER LUIK
5. EMILI MÄGI
6. OSKAR PUIS
7. LOVIISA SALUMAA

KANNEL
1. LAURA LIISA MAHONI

FLÖÖT
1. KERT LAHT

PLOKKFLÖÖT
1. PAUL JOHANNES LÄÄNEMETS
2. ANNA TABO

KLARNET
1. MARTEN KALDOJA
2. TAURI TULL

SAKSOFON
1. ROBERT JÕGI
2. RENNO SEEBA
3. REMO TARKUS
4. GRETTE VASAR

TROMPET
1. ANDREI ŠVÕROV

LÖÖKPILLID
1. RASMUS ANDRESON
2. TOM HENDRIK JUKK

RÜTMIMUUSIKA LAUL
1. MICHELLE AURELIA JÕGI
2. EVA-MARIA VAIKMÄE
3. GRETE ANDRESON (lisaeriala)
4. KEIU PRIKS (lisaeriala)

ÕPPEMAKS

Ülenurme Muusikakooli õppemaks on 30,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini.

VASTAVALT ÜLENURME VALLAVALITSUSE OTSUSELE
TASUTAKSE Õppemaks 10. KUUPÄEVAKS EELNEVA KUU EEST.
ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE 5. KUUPÄEVAks.

Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE032200221028618198
SEB Pank EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda vanemraamatupidaja poole tel. 7502611.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU 
JAANO UIBO - esimees
IMBI LUIK
PRIIT PECHTER
ELAR PLOOMIPUU
PEEP PUIS
KRISTINA VÄHI
INGE PÄKK - õpetaja  

Ülenurme muusikakooli põhimäärus.pdf (110.5KB)