ÜLENURME MUUSIKAKOOL
Info
Meie kool
Õpetajad
Vilistlased
Konkursside tulemused
Pildid
Õppematerjalid
Info

 
VASTUVÕTUKATSED ÜLENURME MUUSIKAKOOLI
TOIMUVAD
23. MAIL 2015 KELL 10.00
 
MUUSIKAKOOLI PILLIERIALADELE OODATAKSE LAPSI,
KES UUEL ÕPPEAASTAL ALUSTAVAD ÕPPIMIST PÕHIKOOLI 1., 2. VÕI 3. KLASSIS,
AGA KA VANEMAID LAPSI,
KELLEL ON HEAD MUUSIKALISED EELDUSED JA SOOV PILLIMÄNGU ÕPPIDA.
ETTEVALMISTUSKLASS
ON MÕELDUD MUUSIKALISEKS EELÕPPEKS 5.-6.A. LASTELE.
 
VASTUVÕTUKATSED SISSEASTUJALE:
1. ESITADA VABALT VALITUD LAULU ÜKS SALM (ILMA SAATETA)
2. LÜHIKESTE RÜTMIHARJUTUSTE JÄRGIKOPUTAMINE
3. ÜKSIKUTE HELIDE JÄRGILAULMINE LA-SILBIL
4. LÜHIKESTE MELOODIAKATKENDITE JÄRGILAULMINE LA-SILBIL
5. KUULATA, MITU HELI KORRAGA KLAVERIL KÕLAB (1-3 HELI)
*
LAULUERIALALE VÕETAKSE ÕPPIMA ALATES 10. ELUAASTAST -
ESITADA TULEB KAKS ERINEVA KARAKTERIGA LAULU, ÜKS NEIST ILMA SAATETA
*
TÄIDETUD SISSEASTUMISAVALDUS PALUME SAATA AADRESSILE ylle@muusikakool.net ("Lapsevanema allkirja" lahter täidetakse sisseastumispäeval kohapeal)
 

 
EELSEISVAD ÜRITUSED
 
18.04.2015 kell 14.00 Tartu regiooni muusikakoolide ühiskontsert Elleri-Tubina saalis
26.04.2015 kell 17.00 Laulustuudio Musaklubi kontsert "Laula mu laulu" Elleri-Tubina saalis. Esineb kammerorkester
27.04.2015 kell 15.00 Esineb Vanemuise puhkpillikvintett
30.04.2015 kell 12.00 Solfedžo lõpueksam
07.05.2015 Tartu regiooni muusikakoolide ühiskontsert "Poistelt emadele"
08.05.2015 kell 10.00 Eriala lõpueksam
08.05.2015 kell 14.30 Esinevad Madis Kari, Andreas Lend ja Marko Martin
09.05.2015 Lauluosakonna kontsert Tartu kevadlaadal
11.05.2015 kell 13.00 Solfedžo üleminekueksam
14.05.2015 kell 15.00 Akordioni arvestus, -üleminekueksam
15.05.2015 kell 13.00 Klaveri üleminekueksam
15.05.2015 kell 16.00 Lõpuaktus
18.05.2015 kell 12.15 Reklaamüritus - Algkool tuleb külla!
18.05.2015 kell 16.00 Vaskpillide arvestus
19.05.2015 kell 13.00 Klaveriarvestus
19.05.2015 kell 15.00 Reklaamüritus - Lasteaiad tulevad külla!
19.05.2015 kell 17.00 Klarnetiarvestus
20.05.2015 kell 14.00 Kandlearvestus
20.05.2015 kell 16.00 Rütmimuusika pillide arvestus
20.05.2015 kell 18.00 Lauluarvestus
23.05.2015 kell 10.00 Vastuvõtukatsed
25.05.2015 kell 14.00 Keelpilliarvestus (nooremad)
25.05.2015 kell 16.00 Keelpilliarvestus (vanemad)
25.05.2015 kell 17.00 Flöödiarvestus (õp. Heili Mägi ja õp. Anni Saarma)
26.05.2015 kell 15.00 Flöödiarvestus (õp. Birgit Kägu)
26.05.2015 kell 16.00 Saksofoniarvestus
28.05.2015 kell 12.00 III trimestri õppenõukogu
28.05.2015 kell 17.00 Kevadkontsert-lõpuaktus
05.-07.06.2015 Võru Akordionifestival

 
ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
Ülenurme Muusikakooli õppemaks on
22,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse
1. septembrist 31. maini.
Õppemaks tasutakse alati ettemaksuna järgmise kuu eest
Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarvele
Swedbank EE032200221028618198
või
SEB Pank EE791010102034606009.
Selgitusse tuleb lisada märge „muusikakooli õppemaks“
ja õpilase nimi ning kuu,
mille eest tasutakse.
Küsimuste korral palume pöörduda
valla finantsjuhi poole tel. 7502603.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus
kustutada õpilane nimekirjast.
 
 
 
ÜLENURME MUUSIKAKOOLI
PILLIERIALAD
KLAVER
AKORDION
KANNEL
VIIUL
TŠELLO
KONTRABASS
KITARR
BASSKITARR
PLOKKFLÖÖT
FLÖÖT
OBOE
FAGOTT
KLARNET
SAKSOFON
EUFOONIUM
TROMPET
TROMBOON
METSASARV
TUUBA
LÖÖKPILLID
 
RÜTMIMUUSIKA LAULUOSAKOND
www.laulustuudio.ee
orig
 

 
ÜLENURME MUUSIKAKOOLI
HOOLEKOGU
 
JAANO UIBO - esimees
IMBI LUIK
PEEP PUIS
KRISTINA VÄHI
KERSTI VÕLU
KAIRE ROONURM
ANDRUS KÕRE
INGE PÄKK
Tartu mnt. 5, Ülenurme
Tartumaa, 61714 ylle@muusikakool.net
Direktor: 750 2650
Õpetajate tuba: 750 2651
Laulustuudio: 750 2652
www.laulustuudio.ee
Eesti Muusikakoolide Liidu kodulehekülg
www.muusikakoolid.ee
Dokumendid Koolilaul Muusikakool
Facebook'is